Derneğimiz ve Amacı

Mesleki birliktelik amacıyla Temelleri 2017 yılında atılan Ege Bölgesi Satınalma Yöneticileri veProfesyonelleri Derneği; kısa adı ile “EGESAYDER”, Aralık 2019’da resmi olarak dernek statüsü kazanmıştır.

Bağımsızdır; herhangi bir resmi ve tüzel kişilikler ile bağı olmayan bir yapıdadır.

  • Satınalma Mesleğinin destek fonksiyonu gibi görüldüğü zamanlardan, Toplam Maliyet Yönetimi anlayışına evrilen günümüzde ise “Toplam Değer Yaratma” felsefesi ile yürüttüğümüz mesleğimizin önemini organizasyonlarımıza aktarmak,
  • Meslektaşlarımız arasında yarattığımız sinerji ve bilgi paylaşımları ile organizasyonlarmızda yarattığımız değeri arttırmak,
  • Mesleki Dayanışma ve Yardımlaşma,
  • Milli Satınalma ve Yerlileştirmeyi Desteklemek,

Derneğimizin ana hedefleri arasındadır.