// Mesleğimizi seviyoruz

Derneğimiz ve Amacı;

Mesleki birliktelik amacıyla Temelleri 2017 yılında atılan Ege Bölgesi Satınalma Yöneticileri veProfesyonelleri Derneği; kısa adı ile “EGESAYDER”, Aralık 2019’da resmi olarak dernek statüsü kazanmıştır.

Bağımsızdır; herhangi bir resmi ve tüzel kişilikler ile bağı olmayan bir yapıdadır.
Satınalma Mesleğinin destek fonksiyonu gibi görüldüğü zamanlardan, Toplam Maliyet Yönetimi anlayışına evrilen günümüzde ise “Toplam Değer Yaratma” felsefesi ile yürüttüğümüz mesleğimizin önemini organizasyonlarımıza aktarmak,

Meslektaşlarımız arasında yarattığımız sinerji ve bilgi paylaşımları ile organizasyonlarmızda yarattığımız değeri arttırmak,

Mesleki Dayanışma ve Yardımlaşma,

Milli Satınalma ve Yerlileştirmeyi Desteklemek,

Derneğimizin ana hedefleri arasındadır.

  • Satınalma yönetimi prensiplerini Ege Bölgemizde oluşturmak, sürdürülebilirlik prensibinin benimsenmesini sağlamak,
  • Satınalma mesleğinin, teknolojinin, bilimin, yerli ve milli sermayenin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Profesyonelleri bir araya getirip görüş alışverişinde bulunmalarını ve iyi uygulamaları paylaşmalarına katkı sağlamak,
  • Satınalma faaliyet alanındaki konularda üniversiteler ile birlikte ortak çalışmalar yürütmek ve konferanslar düzenlemek,
  • Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasına yönelik imkanlar ortaya koymak,
+
Satınalma Profesyoneli
+
Farklı Şirket
+
MESLEKİ DENEYİM
// İŞİMİZİ SEVİYORUZ

Sektörel Gelişimlere
Öncülük Yapıyoruz

Tarihçemiz

EYLÜL 2017

İlk Platform Fikrinin Ortaya Çıkması

ARALIK 2017

Ege Bölgesi Profesyonellerinin Buluşması

MART 2018

İletişim Platformu Oluşturulması

TEMMUZ 2018

Ege Bölgesi Profesyonellerin Buluşması

KASIM 2018

Ege Bölgesi Satınalma Zirvesi

NİSAN 2019

Ege Bölgesi Satınalma ve Tedarik Profesyonelleri Çalıştayı

AĞUSTOS 2019

Komitelerin Buluşması

ARALIK 2019

Derneğin Kuruluşu

Prensiplerimiz

// Değerlerimiz Bizi BİZ YAPAR

Temel Prensip ve Değerlerimiz -
Etik Kurallarımız

EGESAYDER’de, Etik değer ve prensiplerimizi çok ciddiye alıyoruz.
Eşit, adil, önyargısız, yasalara ve insan haklarına saygılı, topluma karşı görev ve sorumluluk bilinci ile hareket edeceğiz.

Görevimizi yürütürken mesleğimizin etik ilkelerini gözettiğimizden emin olacağız.

Eşit, Adil, Ön yargısız, Dürüst, Şeffaf, Hesap Verebilir,  Ölçülebilir, Yasalara, İnsan ve Hayvan Haklarına saygılı, Sorumlu satınalma yönetimini temel prensip edinmiş, Ülkemizdeki şirketlerin globalleşen Dünya’da teknoloji, bilgi, fiyat rekabetini sağlamayı hedef belirler.

EGESAYDER, birlikte çalışılan kişi ve kuruluşların bu etik ilkeler doğrultusunda çalışmasından emin olur.