// Değerlerimiz Bizi BİZ YAPAR

Temel Prensip ve Değerlerimiz -
Etik Kurallarımız

EGESAYDER’de, Etik değer ve prensiplerimizi çok ciddiye alıyoruz.
Eşit, adil, önyargısız, yasalara ve insan haklarına saygılı, topluma karşı görev ve sorumluluk bilinci ile hareket edeceğiz.

Görevimizi yürütürken mesleğimizin etik ilkelerini gözettiğimizden emin olacağız.

Eşit, Adil, Ön yargısız, Dürüst, Şeffaf, Hesap Verebilir,  Ölçülebilir, Yasalara, İnsan ve Hayvan Haklarına saygılı, Sorumlu satınalma yönetimini temel prensip edinmiş, Ülkemizdeki şirketlerin globalleşen Dünya’da teknoloji, bilgi, fiyat rekabetini sağlamayı hedef belirler.

EGESAYDER, birlikte çalışılan kişi ve kuruluşların bu etik ilkeler doğrultusunda çalışmasından emin olur.